Έρευνα
Εγγραφή
|

erevna

Η έρευνα στην Αναπτυξιακή & Συμπεριφορική Παιδιατρική έχει στόχο την σε βάθος κατανόηση των αναπτυξιακών διεργασιών καθώς και την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων αξιολόγησης και παρέμβασης. Πραγματοποιείται μέσω της εκπόνησης εγκεκριμένων επιστημονικών πρωτοκόλλων στα πλαίσια διδακτορικών διατριβών, μεταπτυχιακών εργασιών, ή άλλων ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Τρέχοντα ερευνητικά πρωτόκολλα για το 2015:

1. Εργαστήριο Αναπτυξιακής Ψυχοφυσιολογίας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ψυχοφυσιολογίας της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινσττούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ).

-Υπεύθυνος Καθηγητής Χ. Παπαγεωργίου, Καθηγητής-Διευθυντής Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Απο το 2013: Ψυχοφυσιολογική Μελέτη Μελέτη Παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), με Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού (ΔΦΑ) Υψηλής Λειτουργικότητας και/η Μαθησιακές Δυσκολίες, με Ψυχοφυσιολογικές Μεθόδους». Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση τριών επιπέδων λειτουργιών στα παιδιά με ΔΕΠΥ, ΔΦΑ και/ή μαθησιακές δυσκολίες: Α) η λεπτή κινητικότητα και η ύπαρξη ήπιων νευρολογικών σημείων, Β) η αντίληψη του χρόνου και Γ) η ικανότητα λογικής κρίσης και λήψης αποφάσεων με ψυχοφυσιολογικές δοκιμασίες. Οι δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται είναι αντίστοιχα: 1. Δοκιμασία αποτίμησης κινητικών επιδόσεων με χρήση του λογισμικού IDEA σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 2. Δοκιμασία διάκρισης ηχητικών διαστημάτων. Δοκιμασία αναπαραγωγής ρυθμού. 3. Σύστημα ελέγχου λογικής κρίσης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Απο το 2015: Ενσυναίσθηση και Ηθική Κρίση σε παιδιά σχολικής ηλικίας με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) και με Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού (ΔΦΑ) Υψηλής Λειτουργικότητας (Διδακτορική Διατριβή).

2. Μελέτη της Νευροβιολογίας της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) σε παιδιά και εφήβους. H μελέτη περιλαμβάνει υπολογισμό βιολογικών δεικτών που σχετίζονται με τη λειτουργία του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος και του κιρκάδιου ρυθμού έκκρισης της κορτιζόλης καθώς και της νευροβιολογικής απάντησης σε δοκιμασία στρες σε παιδιά με ΔΕΠΥ (Διδακτορική Διατριβή).

3. Εφαρμογή Πρωτοκόλλου Τροποποίησης του Τρόπου Ζωής σε Παιδιά και Εφήβους με Αυξημένο Σωματικό Βάρος: Συσχετίσεις με Βιοδείκτες και Παραμέτρους Σχετιζόμενες με το Στρες και Εκτίμηση της Κατάστασης Υγείας μέσω του Ευστασιομέτρου. Παρεμβατικό πρωτόκολλο αλλαγής του τρόπου ζωής σε παιδιά και εφηβους και συσχετίσεις με βιολογικούς και ψυχοκοινωνικούς δείκτες του στρες (Διδακτορική Διατριβή).

4. Ανίχνευση συμπτωματολογίας της νόσου NiemannPick τύπου C σε παιδιά με αναπτυξιακά και συμπεριφορικά προβλήματα με τη χρήση του Αλγορίθμου Κλινικής Υποψίας (Κλινική Μελέτη).

5. Αναπτυξιακά & Συμπεριφορικά Προβλήματα και η Απάντηση Στρες σε παιδιά προσχολικής ηλικίας μητέρων με Περιγεννητικες Ψυχικες Διαταραχές (Συνεργασία με τη Μονάδα Ψυχικης Υγείας Γυναικών της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο)

Θηβών και Λεβαδίας, 115 27, Γουδί